Vi erbjuder samtal med sexolog i Stockholm som kan hjälpa dig i enskilt samtal eller ihop med din partner. En sexolog kan hjälpa till med det mesta inom sex och sexualitet. Hos oss träffar du en sexolog med bakgrund i psykologi och flerårig erfarenhet inom sexologi. Boende i hela Stockholms län kan kontakta oss för hjälp.

sexolog stockholm

Sexolog i Stockholm och online

Du kan träffa en sexolog i Stockholm på vår mottagning eller online genom videosamtal. Det går även bra att växla mellan de båda alternativen eftersom du alltid träffar samma sexolog. Det gör att du kan skifta från tid till annan efter vad som fungerar bäst för dig. En sexolog kan hjälpa till med såväl rådgivning, stöd och behandling inom området sex och sexliv. Exempel på vanliga anledningar till varför man söker hjälp hos oss är besvär med erektionsproblem, sexlust och tidig utlösning för att nämna några exempel. Andra frågor kan röra smärta vid sex, svårigheter att utveckla och hålla sexlivet vid liv eller att lusten till att vilja ha sex förändrats hos den ena i en relation.

Sexterapi - i nöd och lust

I en relation spelar sexlivet i många fall en stor roll. Men att prata om sex öppet och ärligt med sin partner upplever många som svårt. Handlar det dessutom om synpunkter som den andra skulle kunna uppleva som kritik lämnas det ofta outtalat åt sidan, vilket gör att sexlivet inte blir det man önskar och riskerar att stanna av. Det är bara ett exempel på anledning till när sexterapi kan vara till stor hjälp.

KBT som metod

I tillämpliga fall använder vi KBT (kognitiv beteendeterapi) som arbetsmetod. KBT är en klar fördel inom sexologi eftersom man snabbt sätter fokus på vad som ska hanteras och där efter rör sig mot en förändring och lösning. Det är dock inte alltid man behöver använda sig av någon särskild terapiform. Ibland räcker det att bara på ett avslappnat sätt prata om det man kanske har svårt för eller få rådgivning och nya perspektiv. Oavsett vilket så använder vi alltid en så lättsam och vardaglig samtalsteknik som möjligt. Vi vill gärna att du eller ni ska kunna prata med oss som om vi är en nära vän du har stort förtroende för. En vän som har tystnadsplikt och kan ge adekvat hjälp.

Boka tid hos sexolog?

För att boka tid hos sexolog mailar du till kontakt@terapiklinikerna.se eller ring 08-124 487 00