Parterapi Stockholm är synonymt med vår verksamhet som utgör en helt egen del vilken enbart arbetar med parterapi och relationer. Boende i hela Stockholms län kan boka tid hos oss. Vi erbjuder tider även kvällstid och under helger. Utöver ordinarie tider har vi även akuttider under både vardagar och helger om du snabbt behöver vår hjälp vilket möjliggör att få tid redan samma dag. Du kan ringa eller maila oss alla dagar i veckan för att boka tid.

Vi är specialiserade på samtal för att utveckla relationer och hantera problematik. Det innebär dock inte att man enbart kan söka hjälp hos oss som par. Man kan även söka hjälp helt själv, utan sin partner. Man behöver inte ens ha någon partner. Enskilda samtal kan handla om att man tappat känslorna för sin partner, att man varit otrogen eller har någon form av beroende som påverkar relationen negativt. Ytterligare exempel är att man upplever problem med närhet och intimitet. Oavsett om det handlar om renodlad parterapi eller enskilt samtal är du välkommen till Terapiklinikerna Stockholm!

Parterapi StockholmTelefon:08-124 487 00   E-post stockholm@terapiklinikerna.se

Akut parterapi för hela Stockholm

Om något plötsligt inträffat som gör att du inte kan vänta på en ordinarie tid kan vi erbjuda akut parterapi. Akut parterapi kan användas exempelvis vid en avslöjad otrohet, om den ena plötsligt talar om att man tappat känslorna och kanske inte vill fortsätta leva tillsammans eller meddelar att man vill skiljas helt utan förvarning. Situationer som dessa skapar en känslostorm som vanligtvis inbegriper ångest som tidvis kan vara stark. Ni kan erbjudas besök på vår mottagning i centrala Stockholm eller genom videosamtal via digital plattform inom bara några timmar. Vi finns tillgängliga både kvällstid och under helger. Akuttid kan användas av boende i hela Stockholms län. För att boka akut parterapi ringer du i första hand 08-124 487 00. Du kan ringa eller maila till oss även kvällstid och under helger. Fler kontaktvägar hittar du längre ner på sidan.

Parterapi i nöd & lust

Parterapi kan användas i både nöd och lust. Med det menar vi att parterapi kan användas för att utveckla en i stora delar fungerande relation medan ett annat område är att rädda en relation i kris. När en akut kris uppstår är det bra att söka hjälp så snart som möjligt. Att på egen hand försöka hantera en kris kan förvärra situationen eftersom känslor som relaterar till ångest och sorg ofta finns med. Vi har därför akuttider för parterapi vilket innebär att ni oftast erbjuds tid redan samma dag.

Att utveckla relationen med hjälp av parterapi kan vara bra av flera skäl. Man kan göra det som en form av kontrollbesiktning för relationen. Helt enkelt att upptäcka sådant som med tiden annars skulle kunna bli ett problem samtidigt som man optimerar relationen för att ha den så där bra som man vill. Det kan också handla om en känsla av att relationen sitter fast och behöver utvecklas. Hur parterapin går till när det gäller att utveckla relationen formas till stor del efter era önskemål och värderingar. Vi använder oss därför inte av några låsta uppfattningar om hur en relation måste vara för att den ska vara bra.

KBT som metod

Vi använder KBT (kognitiv beteendeterapi) som arbetsmetod. Terapiformen har främst fokus på nutid och framåt och mindre på det som varit. Man går dock igenom det som varit men håller sig till områden som kan ha påverkan på det man vill ha hjälp med. Med hjälp av information från tiden som varit kan man lite förenklat säga att vi bygger en plattform att stå på för att ta sig framåt på ett bättre sätt. Samtidigt kan det medverka till ökad förståelse för hur det kunnat bli på det sätt man upplever. Ökad kunskap och självkännedom helt enkelt. Vidare söker vi efter konstruktiva lösningar och incitament för att vidmakthålla en förändring. Lösningar består många gånger av så kallade KBT-verktyg som anpassas unikt för er.

I en parterapi går vi inte enbart igenom det ni själva pekar ut som problem. Vi ställer frågor för att höra oss för hur relationen fungerar även i övrigt. Vanliga områden är kommunikation, vardagssysslor och bekräftelse. Vi håller en avslappnad ton och undviker högtravande ord för att samtalet ska vara så jordnära och ledigt som möjligt.

Terapikliniken Stockholm

Vi besöksadress är Skeppsbron 32, Stockholm.
Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län.

E-post: stockholm@terapiklinikerna.se

Telefon: 08-124 487 00

För tidsbokning når ringer du i första hand 08-124 487 00.
Vid behov av akuttid utanför våra öppettider kan du ringa vårt journummer.