Skilsmässa är många gånger en uppslitande och påfrestande process. Många saker ska övervägas innan beslutet tas, och har man barn i lägre ålder kommer den pågå under en period. Detta eftersom en viss tid måste gå från att man lämnar in skilsmässohandlingarna fram tills den vunnit laga kraft när man har mindre barn, den så kallade betänketiden. Betänketiden innebär precis som det låter att man noga och väl ska fundera över om det är rätt beslut att skilja sig. Rent juridiskt händer det inte så mycket under betänketiden men det brukar däremot vara många tankar och känslor som ska hanteras. Det kan vara svårt att sortera, att veta om man tänker klart helt enkelt. Här kan vi hjälpa till att sätta perspektiv och olika vinklar i syfte att komma fram till ett välgrundat beslut.

skilsmässa

Terapi vid skilsmässa

Vi erbjuder terapi vid skilsmässa som helt anpassas efter situationen. Det kan vara bara den ena i relationen som söker hjälp, en hjälp ett komma fram till om skilsmässa är det rätta inför att ta upp det med partnern. I andra fall har man precis fått veta att den andra vill skilja sig och man behöver hjälp att ta hand om livet härifrån och framåt. Helt enkelt: vad händer nu?

Ytterligare ett exempel är att båda kommer till samtal för att tillsammans prata kring om hur man ska göra. Skilsmässan kan vara ett faktum men man behöver hjälp att hålla onödiga konflikter borta i syfte att kunna kommunicera under och efter skilsmässan, särskilt om man har barn.

Är det rätt beslut?

Många problem kan uppstå i en relation som med tiden kan leda till att det känns meningslöst. Vill man har det så här, eller ska man skilja sig? Till oss kommer man både för enskilt samtal eller där båda i paret deltar för att få hjälp att se om relationen bör avslutas eller ej. Vi ser på relationen utifrån och helt neutralt oavsett vad det handlar om för problematik och kan hjälpa till med att bedöma förutsättningarna för relationen. Det ni upplever som hopplöst att komma tillrätta med kanske vi kan se en lösning på och ta stöd av andra positiva saker i relationen. Att en terapi inför eller under en pågående skilsmässa övergår till en parterapi i syfte att relationen ska fortsätta framåt är inte ovanligt. Det är dessutom aldrig försent att söka hjälp hos oss. Faktum är att personer sökt hjälp hos sista dagen på betänketiden och sedan valt att avbryta den för att istället gå vidare med parterapi och leva vidare som gifta.