Hos oss får du en aktiv och modern KBT terapi mot depression där vi lägger vikt vid att bryta med negativa tankemönster. Det innebär inte att man ska behöva acceptera saker man tycker känns tunga, men man kan behöva nya perspektiv. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som ser mer framåt än bakåt. Med vår framåtsträvande samtalsteknik vill vi skapa känslan att vi tillsammans hittar så enkla och lätta vägar framåt.

terapi mot depression

Terapi mot depression

En depression kan utlösas av en plötslig händelse som starkt påverkat en person. Då känner man som regel till vad som varit utlösande. Men en depression kan sakta komma smygande under en lång period vilket kan göra det svårt att veta varför man hamnat i en depression. Det kan ske så sakta att man helt enkelt vänjer sig vid att känna sig energilös med en känsla av hopplöshet. Det kan då vara personer i ens omgivning som reagerar och uppmanar till att söka hjälp.

När du kommer till oss börjar vi med att prata om hur du upplever din situation, om du själv känner till något som kan ha påverkat dig negativt och lite hur din vardag ser ut. Vi har alla både styrkor och svagheter. Därför pratar vi lite kring dig som person för att kartlägga dessa. Det underlättar för oss att utforma terapin på ett sätt som bedöms vara mest framgångsrikt för dig.

Många förutsätter att terapi mot depression alltid blir mörk, tung och oerhört jobbig. Så behöver det inte alls vara. Utan att förminska bakomliggande omständigheter försöker vi alltid hålla samtalen så lätta och avslappnade som möjligt. Välkommen till en lösningsfokuserad och framåtsträvande terapi hos oss!