KBT terapi för att bli av med ångest och panikångest ger bra förutsättningar att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Den som inte upplevt stark eller ihållande ångest kan ha svårt att förstå hur det upplevs. Ångest kan kännas helt okontrollerbar när man inte klarar att styra sina tankar, utan snarare styrs av dem. Där till kan en rad fysiska symtom kännas av. Vid en ångestattack kan fysiska symtom yttra sig i form av ökad puls, bröstsmärtor och yrsel för att nämna några. Det är viktigt att kontakta oss så snart som möjligt om du besväras av ångest. En obehandlad ångest tenderar att ge ökade besvär med tiden.

bli av med ångest

Vad är ångest?

Ångest är något helt naturligt och de flesta av oss har någon gång känt ångest för något. Ångest framkallas av en starkare oro och rädsla, när du känner dig otrygg eller saknar kontroll i en situation där händelseförloppet är viktigt för dig. Du kan exempelvis uppleva en situation som betydligt mer hotfull för dig än vad den faktiskt är. Kraftigt förenklat kan man säga att tankarna tenderar att gå i kraftigt negativ riktning och man får svårt att sluta tänka på det. Ångesten kan även triggas av särskilda situationer, miljöer eller samtalsämnen. Man kan få problem med sömnen, illamående och få svårt att koppla av.

Panikångest

Panikångest kan drabba en person helt utan förvarning som ställs i en situation som kraftigt påverkar personen negativt. Den kan även utlösas i en senare situation som inte behöver vara särskilt allvarlig men ändå påminner om en tidigare upplevd mycket svår händelse. Ett annat exempel som kan utlösa panikångest är om man haft problem med ångest en tid och olika omständigheter gör att den plötsligt bli väldigt stark.

En panikattack kan ge så starka symtom att man fruktar för sitt liv. Bröstsmärtor, hjärtklappning, yrsel, illamående, andningsbesvär är bara några av de fysiska symtom som kan yttra sig. Overklighetskänslor kan också uppträda.

Bli av med ångest

För att bli av med ångest behöver man hjälp med ökad egen kunskap om vad ångest är och hur du kan hantera den. Det ger en ökad känsla av kontroll. Samtidigt behövs hjälp att analysera vad som är bakomliggande faktorer, vilka framkallar eller vidmakthåller dina besvär. KBT terapi har visat sig ge goda förutsättningar för att hantera ångest. Terapiformen inriktar sig på att snabbt hjälpa dig hantera ångesten samtidigt som du hela tiden vet vad som händer. Vid problem med ångest bör man inrikta sig på att ge en typ av första hjälpen insats.

Där efter, när du känner en ökad trygghet och kontroll, kan man gå in i en lugnare fas där man arbetar preventivt över tid.

Kontakta oss direkt

Du bör kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt om du besväras av ångest. Vid problem med ångest har vi möjlighet att erbjuda akuttid om du upplever påtagliga besvär eller har drabbats av en ångestattack.

Du hittar våra kontaktuppgifter i navigationsmenyn under "Boka tid/Kontakt"