Självkänsla är något som påverkar oss och vår vardag starkt, oavsett om man har hög eller låg självkänsla. En vanlig missuppfattning är att självkänsla och självförtroende är två olika ord för en och samma sak. Så är det inte. Självkänsla är hur du ser på dig själv, ofta påverkas bilden av hur du tror att andra ser på dig. En person med låg självkänsla kan uppfatta en lite ifrågasättande blick som att man gjort bort sig eller inte är omtyckt. Den med hög självkänsla kanske ifrågasätter personen, ger samma blick tillbaka eller helt struntar i densamma och tänker sedan inte mer på det.

självkänsla

Vanligt med låg självkänsla

Låg självkänsla är vanligare än vad många tror. En förklaring är att personer med låg självkänsla ofta maskerar detta bakom en fasad, som ett annat yttre, vilket troligen vilseleder många. En vana att förändra denna fasad utvecklas ofta i syfte att passa in beroende på situation. I sociala sammanhang blir det många gånger besvärligt. Att ständigt analysera omgivningen för att uppfatta signaler som kan ge indikationer på vad andra tycker och tänker. En snabb blick från någon i omgivningen kan vara tillräckligt för att man ska känna sig totalt bortgjord eller oönskad av alla i situationen.

Det finns otaligt många situationer då en låg självkänsla helt grundlöst gång efter annan kommer bekräfta en negativ bild som dig själv.

Bättre självkänsla med KBT

Vi kan genom KBT terapi hjälpa dig att se mönster i ditt tankesätt och bryta med de tankar som ofta leder dig i negativ riktning. En låg självkänsla kan med tiden leda till bland annat nedstämdhet och depression. Dagligen möter vi personer som sökt hjälp för att stärka självkänslan och känner därför väl till hur stor påverkan området har. Eftersom just självkänslan spelar en avgörande roll för hur du känner dig och påverkar varje dag i ditt liv finns alla anledning att skapa förändring. Det finns ingen anledning att acceptera att självkänslan är negativ för dig själv.

Det finns många vägar att gå för att påverka din självbild till att först bli ganska neutral och därefter väga över till positiv. Utöver KBT använder vi oss också av samtalsteknik som används inom coaching.