Självkänsla är något som påverkar oss och vår vardag starkt, oavsett om man har hög eller låg självkänsla. En vanlig missuppfattning är att självkänsla och självförtroende är två olika ord för en och samma sak. Så är det inte. Självkänsla är hur du ser på dig själv, ofta påverkas bilden av hur du tror att andra ser på dig. En person med låg självkänsla kan uppfatta en lite ifrågasättande blick som att man gjort bort sig eller inte är omtyckt. Den med hög självkänsla kanske ifrågasätter personen, ger samma blick tillbaka eller helt struntar i densamma och tänker sedan inte mer på det.

självkänsla