Svartsjuka är en känsla som framkallas av en eller flera tankar, och yttrar sig oftast på ett negativt sätt mot en eller flera personer i omgivningen. Vanligtvis påverkas den svartsjuke själv negativt i stor utsträckning. Eftersom personen själv många gånger inte är medveten om att det handlar om svartsjuka, utan lever i tron om att vara åsidosatt, förd bakom ljuset eller lurad kommer man inte fram till en konstruktiv lösning. Snarare tenderar de egna tankarna att stärka teorin man själv byggt upp. Av den anledningen brukar närstående eller kollegor behöva kräva att man tar tag i problemet och söker hjälp. Först då brukar insikten komma vilket öppnar för förändring.

svartsjuka

Terapi mot svartsjuka

Vi erbjuder terapi mot svartsjuka där man går igenom nödvändiga delar och ser hur man kan bryta de tankar som ligger bakom svartsjukan. Svartsjuka kan yttra sig på många olika områden där relation och arbetsplats tillhör de vanligaste. En misstanke som styrks av ett överanalyserande som slutligen felaktigt stärker misstanken gör att tanke efter tanke pekar i en viss riktning. En riktning som gör att svartsjukan hålls vid liv och stärks. Ett överanalyserande som inte grundar sig på fakta leder personen mot det tillstånd då den svartsjuke gör destruktiva handlingar.

Genom att tillsammans gå igenom och analysera händelser och de tankar som kommit kan personen uppmärksammas på hur koppling till fakta och verklighet många gånger saknas. Att även belysa vad vidtagna handlingar leder fram till ser de flesta hur man skadar både sig själv och sin omgivning. Vidare får man hjälp med att bryta de tankar som snabbt tar överhanden och leder i felaktig riktning.

Kontakta oss om du eller någon i din närhet behöver hjälp genom terapi mot svartsjuka.