Vår parterapi grundar sig på KBT och erbjuds på alla våra mottagningar samt online. Parterapi online har exakt samma upplägg som vid besök hos oss, och kan vara bra om ni exempelvis har långt till närmsta mottagning. Parterapi förknippas många gånger med stora problem i relationen, men anledningen till varför man går i parterapi är väldigt olika. Det behöver inte nödvändigtvis handla om något som upplevs problematiskt, utan kan exempelvis handla om att man vill utveckla en långvarig relation som kanske fastnat i gamla rutiner. Vanligast är dock ett eller flera områden i relationen där man upplever problem som kommit med tiden där man inte finner någon lösning på egen hand. En avslöjad otrohet sätter relationen i en plötslig kris och är också en vanlig anledning till parterapi.

parterapi

Parterapi med KBT

Den parterapi som erbjuds på våra mottagningar är integrativ och grundar sig på KBT (kognitiv beteendeterapi). Integrativ innebär att man inte statiskt följer en viss metod utan kan göra avsteg från grundmetoden för att använda sig även av andra metoder när det anses ge bättre resultat. Vår parterapi kan utöver KBT ha inslag av terapiformen ACT. Förenklat kan man säga att ACT strävar efter att nå acceptans vilket kan vara lämpligt när ingen gör något direkt fel, bara att man har olika uppfattningar i enskilda och återkommande frågor som leder till konflikt. Renodlad KBT å sin sida sätter snabbt fokus på problematik, söker efter beteende- och tankemönster som kan behöva förändras vilket sedan kan göras med så kallade KBT-verktyg.

Vår parterapi

Vår uppfattning är att en parterapi bör skilja sig från andra ordinära terapisamtal. I en parterapi vill man inte "utsättas" för psykologiska samtal som oftast karaktäriseras som djupt grävande, långa tystnader och granskande blickar. Det kan snarare framkalla känslan av större problematik än det handlar om, varpå en uppgivenhetskänsla lätt uppstår. Vi vänder oss starkt emot den typen av samtal inom parterapi.

Erfarenhetsmässigt vet vi att ett parterapin får betydligt bättre förutsättningar när vi väver in våra frågor i mer vardagliga samtal. Vi vet att det inte alltid är lätt att prata om allt som finns i en relation. Av den anledningen håller vi våra samtal så avslappnade och jordnära som möjligt. Ingen ska känna sig utlämnad, ifrågasatt eller känna att det man har att prata om skulle vara märkligt på något sätt. Vi vill vara som en nära vän ni har stort förtroende för, där ni obehindrat kan prata om allt. Den stora skillnaden är att vi har tystnadsplikt, leder samtalet på ett konstruktivt sätt och kan ge professionella råd.

I parterapi deltar normalt båda i paret, men terapin kan även kombineras med enskilda samtal. De är till för att man enskilt ska kunna prata fritt utan att behöva ta hänsyn till hur den andra ska reagera på det man berättar.

Vardagspussel, tillit och sexliv

Vardagspussel, tillit och sexliv är några vanligt förekommande områden i en parterapi. Vi vet att många drar sig för att söka hjälp just för att man tycker det är jobbigt att prata om med någon utanför relationen. För oss är det här frågor vi pratar om varje dag, eftersom de alla är ett naturligt inslag i en relation. Allt som ingår i en relation kan tas upp i en parterapi. Vi arbetar dessutom under tystnadsplikt.

Att få det välkända vardagspusslet att fungera kan ibland vara svårt och leda till konflikter. Det kan handla om vem som gör vad och hur mycket av gemensamma vardagssysslor i hemmet, olika uppfattning om hur mycket egentid man behöver eller att ens arbete inkräktar på relationen. Tilliten till varandra påverkas av lögner och svek men också av egna misstankar om den andra är otrogen oavsett om det finns någon grund för dessa tankar eller ej. Minskar tilliten kommer konflikterna mer eller mindre automatiskt.

Sexlivet är ett naturligt inslag i de flesta relationer och kan utgöra en viktig del. Det här är ett komplext område där eventuella tidigare negativa erfarenheter, yttre faktorer som exempelvis stress på jobbet och hur relationen fungerar i övrigt är några saker som kan påverka negativt. Olika sexlust kan skapa spänningar och problem även på andra områden i relationen. Oavsett vad ni behöver hjälp med i relationen kan vi hjälpa er att reda ut frågetecken och problem för att komma framåt.

Även parterapi online

Vi erbjuder även parterapi online som har precis samma upplägg som vid besök hos någon av våra mottagningar, och ni träffar alltid samma person. Uppkopplingen sker med bra bild och ljud från ett vanligt terapirum för att ge er rätt känsla, så ni träffar inte någon som sitter vid ett skrivbord. Om du väljer att få parterapi online bokas en tid in precis som vid fysiskt besök och på bokad tid startar sessionen via digital plattform på ett smidigt och enkelt sätt. Du får information om detta i samband med bokningen. Tillgängligheten på tider under helger och sen eftermiddag är oftast högre om du väljer online.

Vår bokning för parterapi online når du via e-post info@terapiklinikerna.se eller telefon 010-101 95 50 både vardagar och helger fram till klockan 21:00.

Boka tid för parterapi

För att boka tid tar du kontakt med närmsta mottagning som du hittar i navigationsmenyn under "Kontakt/Boka tid". Där hittar du telefonnummer och e-postadress till den lokala mottagningen. För att boka parterapi online skickar du e-post till info@terapiklinikerna.se eller ring 010-101 95 50. E-post och telefon för bokning av onlinetjänster är bemannade även helger.