Hos oss kan du få hjälp genom KBT terapi för exempelvis nedstämdhet och ångest samt parterapi var du än befinner dig i hela Norrland. Våra tjänster erbjuds på exakt samma sätt oavsett om du besöker våra mottagningar rent fysiskt eller genom digitalt möte. Vår digitala tjänst används i många fall eftersom avstånden till en lokal mottagning kan vara långt. För att avståndet inte ska utgöra ett hinder att kunna få del av våra tjänster levererar vi dem även digitalt via videosamtal.

KBT parterapi Norrland

KBT terapi

KBT terapi (kognitiv beteendeterapi) är en välkänd terapiform som framgångsrikt kan användas vid depression, ångest eller problem med svag självkänsla för att nämna några exempel. KBT terapi sätter omedelbart den upplevda problematiken i fokus, söker efter beteende- och tankemönster som vidmakthåller problematiken för att sedan hitta nya mönster som minskar eller helt tar bort det man upplever problematiskt. Det sker genom så kallade KBT-verktyg. Ett verktyg kan bestå av en teknik i hur man uppmärksammar och bryter negativa tankar. Inom KBT finns en lång rad olika verktyg, men det är viktigt att dessa anpassas unikt till både dig och din situation för att uppnå önskat resultat.

Parterapi

Att använda KBT för parterapi har visat sig ge goda förutsättningar för att nå önskat resultat. Vår erfarenhet säger att det stämmer men en annan mycket viktig aspekt är hur samtalet sker. Det bör skilja sig från andra typer av terapisamtal med vilket vi menar att det bör hållas så lättsamt och avslappnat som möjligt. Risken är annars stor att det man vill ha hjälp med kan kännas allt för stort och en känsla av uppgivenhet kan då komma. Det är något vi vill undvika och det är därför vi undviker psykologiska termer och analyserande blickar så långt det är möjligt. Vi når betydligt längre om ni känner att man kan prata helt fritt medan vi håller samtalen på en konstruktiv nivå där vi håller oss opartiska.

Var du än är i hela Norrland

För att boka tid ringer du 020-12 18 00 så kopplas du direkt till den mottagning som är närmast dig. Du kan även maila oss centralt på norrland@terapiklinikerna.se så hjälper vi dig att boka tid. Kontaktuppgifterna är de samma för hela Norrland. Rent fysiskt befinner vi oss i Luleå och Östersund varifrån vi kan koppla upp digitalt möte med videosamtal oavsett om det gäller enskilt samtal eller parterapi. På så vis säkerställs att du kan få vår hjälp oavsett var du befinner dig. Du träffar alltid en och samma person hos oss. Ett digitalt möte går till precis som om du kommer till oss på ett fysiskt möte. Videosamtalen sker från ett vanligt terapirum med bra webbkamera och ljudutrustning. Du möts därmed inte av olika personer eller någon som sitter bakom ett skrivbord med en laptop.

Terapikliniken Norrland

Våra mottagningar i Luleå och Östersund betjänar hela region Norrland

Central bokning: norrland@terapiklinikerna.se

Luleå: lulea@terapiklinikerna.se

Östersund: ostersund@terapiklinikerna.se

Telefon: 020-12 18 00